Byggtips

Plattsättning
När du skall lägga plattor så är underarbetet mycket viktigt. är det blött där du skall lägga dina plattor så bör du gräva djupare. Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med slitlager.

Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled. Det är liten chans att de kommer att sätta sig i rätt läge när våren kommer. Makadam 2-5 mm är ett material som varken myror eller ogräs trivs i, det är också lätta att jobba med. Därför passar det bra att lägga under plattorna. Du kanske måste fylla på med fogsand efter en tid. Ta med detta i beräkningen redan från början så slipper du en extra transportkostnad.

Naturstenssättning
Det är viktigt att sandlagret packas ordentligt och att lagret aldrig blir mer än cirka 4 cm tjockt. Blir det tjockare är det risk för att underlaget blir för elastiskt och då kan stenarna glida omkring, som på ett lerlager, så fort det regnar. Du skall heller aldrig lägga natursten när det regnar eftersom sättsandsunderlaget då förstörs.

Grusning vägar
Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden. Det är viktigt att se till att dikena vid vägen är tillräckligt djupa så att vattnet inte står kvar i vägbanan utan rinner ner i dikena.

Dränering
Det är viktigt att dränera runt hus så att man inte får fuktproblem. Ytvatten skall ledas bort från huset innan det tränger ner i jorden. Detta görs genom att luta marken bort från huset. Tänk även på att inte låta växter och planteringar gå ända fram till husväggen. Lägg istället ett lager singel eller dekorativa stenar närmast väggen.

En väl fungerande dränering består av dränerande och kapillärbrytande material exempelvis makadam samt isolerskivor och dräneringsledningar. Dagens dräneringsledningar är tillverkade i plastmaterial som gör dem lättare att lägga ut än tegel- eller betongrör. Risken finns dock att de täpps igen om man inte är försiktig vid återfyllnad.

Garageinfart
En garageinfart måste liksom en väg kunna bära fordon och trafik utan att deformeras och den måste kunna motstå slitage. En sammansättning av olika material, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att infarten inte sjunker eller blir deformerad. Oavsett om man väljer att lägga plattor eller täcka slitlagret med singel eller makadam så är förarbetet det samma.