Om oss

Släryds Grus och Entreprenad AB har idag täktverksamhet i Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner. Produktionen/försäljningen uppgår till drygt 800 000 ton/år av grus och bergkrossprodukter.

Släryds bedriver produktion i följande täkter:

  • Sjögärde grustäkt, Kungsbacka kommun
  • Kulparp bergtäkt, Varbergs kommun
  • Obbhult grus- och bergtäkt, Varbergs kommun (vårt huvudkontor är beläget här)
  • Stenaljung grustäkt, Varbergs kommun
  • Tjärby grustäkt, Varbergs kommun
  • Folkareds grustäkt, Varbergs kommun
  • Hjärtareds berg- och moräntäkt, Falkenbergs kommun
  • Stavsjö bergtäkt, Falkenbergs kommun

Vi tillhandahåller diverse grus och krossprodukter samt CE-märkta betongprodukter samt bärlager.

Personal
Vi är idag nio anställda, varvar fem lastmaskinister/krossmaskinister som har lång erfarenhet av branschen.

Christoffer Eriksson
Christoffer är ansvarig driftledare.

Marita Svensson
Marita är ansvarig för ekonomin och administrationen på företaget.

Liselott Johansson
Liselott arbetar med administrationen.