Våra produkter

Singel
Singel är en naturprodukt som sorteras fram. Singel finns i storlekarna 8-16mm 16-25mm. Singeln är något röd i färgen och kan användas till dränering eller som dekorationssten. Den passar också bra på gångar i trädgården eller på garageinfarten.

Makadam
Makadam är berg som krossats ner till olika fraktioner. Vi producerar allt från 2-5mm till 100-220mm. Makadammens färg varierar efter skiftningar i berget. Makadam är liksom singeln dränerande. Vid dräneringsarbeten kan 8-16 eller 16-22mm vara en lämplig fraktion. Många väljer också makadam som prydnadssten.

Bergkross
Bergkross tillverkas av sprängt berg som mals ner till mindre fraktioner. Till skillnad från makadamen så innehåller bergkross även pulveriserat berg som fungerar som bindmedel. Bergkross produkterna är inte dränerande utan kan packas till en hård yta. Det är lämpligt att använda en bergkrossprodukt som underlag om man skall anlägga en uppfart eller jämna till en yta för plattsättning. Har man en grusväg som behöver förbättras så är det bergkross 0-16 som man sprider på vägen.

Stenmjöl
Finns i fraktionerna 0-2, 0-5 och 0-8 mm. Stenmjöl 0-2 passar bra till att sopa i som fog mellan plattorna när man lagt nya plattor.

Sand & Grus
Finns många olika varianter som är framtagna för olika ändamål. Vi tillhandahåller de flesta typer av sand och grus. Till exempel, gjutgrus, mursand, dressand och sandlådesand.

Natursten
är vad det låter som, finns i många olika storlekar och färger, kan användas till stenmurar eller stensättningar.

Så här räknar man ut materialåtgången 
Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material.
Vikten varierar från 1.4-1.8 ton/m3